Centrală telefonică digitală cu robot telefonic

- 0254-219280, 0254-218921, 0254-219283, 0254-221020 - in reteaua ROMTELECOM;

- 0372-744820 -Premicell VODAFONE;

 

Mesaj robot telefonic:

Meniu principal Tastati  Submeniu Tastati  Submeniu Tastati E-mail
-Relatii publice (cam.305 parter Nicoleta Parva) 1         relpubl@cjashd.ro
-Carduri Nationale, Carduri Europene, Concedii medicale si Relatii cu asigurati 2 -pentru carduri nationale  si relatii cu asigurati (cam.300 parter Radu Gonczy) 1     carduri@cjashd.ro
-pentru carduri europene (cam.300 Uibariu Lacramioara) 2     cardeuropean@cjashd.ro
-pentru concedii medicale  3 -pentru cereri recuperare concedii medicale (cam.213 Viorica Berar) 1 cm@cjashd.ro

-pentru raportari medici concedii medicale (cam.116 Nicolae Mitea) 

2 medicsef@cjashd.ro
-Aprobari dispozitive medicale inclusiv oxigen sau stomii  3 -pentru oxigen (secretariat - Alina Macavei Plesa) 1     secretariat@cjashd.ro

-pentru stomii si alte tipuri de dispozitive medicale  (cam.301 parter Doina Totoian)

2     dispozitive@cjashd.ro
-Formulare Europene (cam.102 Simona Marinoiu)  4         formulareUE@cjashd.ro
-Relaţii cu furnizorii de servicii medicale  5 -pentru evaluare furnizori (cam.111 Stoica Alina)                  1     evaluare@cjashd.ro
-pentru contractare 2 -pentru farmacii (cam.204 Mona Vasilescu)                  1 farmaciehd@cjashd.ro
-pentru spitale, sanatorii si ambulanta (cam.111  Barb Corina) 2 contracte@cjashd.ro
-pentru paraclinice, dispozitive medicale, stomatologie si recuperare medicala (cam.112 Adina Imbrea) 3 contracte@cjashd.ro
-pentru medicina primara (cam.202 Dorina Barna) 4 mf@cjashd.ro
-pentru clinice şi ingrijiri medicale la domiciliu (cam.208 Teodora Caciu) 5 clinice@cjashd.ro
-pentru decontare 3 -pentru farmacii (cam.209 Simona Parfenie)  1 farmaciehd@cjashd.ro
-pentru spitale, recuperare sanatorii (cam.111 Cristina Toader) 2 bugetehd@cjashd.ro
-pentru paraclinice si clinice (cam. 204 Bizgan Claudia) 3 clinice@cjashd.ro
-pentru medicina primara (cam.201 Ionescu Daniela) 4 decontare-primara@cjashd.ro
-pentru ingrijiri medicale la domiciliu, dispozitive medicale, recuperare ambulatoriu si stomatologie (cam.217 Alina Stan 5 dispozitive@cjashd.ro
-pentru ambulanta (cam.209) 6 decontare-ambulanta@cjashd.ro
-pentru PNS (cam.115 -Crucin Camelia si Olariu Dorina Mihaela) 4     pns@cjashd.ro
-pentru serviciul Control  5 -pentru cam.110 (Brânda Maria) 1 control@cjashd.ro
-pentru cam.214 (Lucaciu Gabriel, Galea Sanda, Cumpanasu Marius) 2 control@cjashd.ro
-pentru cam.215 (Petcu Mihaela) 3 control@cjashd.ro
-Compartimentul juridic (cam.207 Zeiler Emma, Grozav Aurora) 6         juridic@cjashd.ro
-Compartimentul financiar-plaţi (cam.109 Dut Maria) 7         contabilitatehd@cjashd.ro
-Compartimentul I.T. (cam.212 Miclea Alin) 8         informatica@cjashd.ro
-Secretariat – Directiune 9         secretariat@cjashd.ro

 

Telverde: 0.800.800.967 - gratuit pentru retele fixe (destinat apelurilor privind RELATII CU ASIGURATII).

 

Date de contact pe structura organizatorica a Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara:

Directie/Serviciu/Compartiment Director/Sef serviciu/Responsabil compartiment Telefon Email
DIRECTOR GENERAL
Director General DAVID Adrian Nicolae 0254-219280 + tasta 9 dirgenhd@cjashd.ro
Secretariat PLESA MACAVEI Alina 0254-219280 + tasta 9 secretariat@cjashd.ro
Serviciul Control BRÎNDA Maria 0254-219280 + tasta 5-5-1 control@cjashd.ro
Compartiment Resurse Umane, Salarizare, evaluare personal 

SEBEŞAN Simona

0254-219280 + tasta 9 rupeshd@cjashd.ro
Compartiment Tehnologia Informatiei MICLEA Alin 0254-219280 + tasta 8 informatica@cjashd.ro
Compartiment Juridic, Contencios Administrativ

ZEILER Emma

0254-219280 + tasta 6 juridic@cjashd.ro
Compartiment Relatii publice si Purtator de cuvant

Parva Carmen Nicoleta

0254-219280 + tasta 1 relpubl@cjashd.ro
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Director Economic CUMPĂNAŞU Ecaterina 0254-219280 + tasta 9 direc@cjashd.ro
Compartiment Buget, Financiar, Contabilitate STOICESCU Emilia 0254-219280 + tasta 7 contabilitatehd@cjashd.ro
Serviciul Evidenta Asigurati, Carduri si Concedii medicale BINDEA Ovidiu 0254-219280 + tasta 2-1 asigurare@cjashd.ro
Compartiment Achizitii Publice DOBOS Diana 0254-219280 + tasta 9 achizitii@cjashd.ro
DIRECŢIA RELAŢII CONTRACTUALE
Director Relatii Contractuale BRĂTILĂ Adrian-Florin 0254-219280 + tasta 9 dirrelfurniz@cjashd.ro
Serviciul Evaluare - Contractare CRISOVAN Gabriela 0254-219280 + tasta 5-2-2 contracte@cjashd.ro
Serviciul Decontare servicii medicale BASARAB Carmen 0254-219280 + tasta 5-3-4 primara@cjashd.ro
Compartiment Acorduri/Regulamente Europene, Formulare Europene MARINOIU Simona 0254-219280 + tasta 4 formulareUE@cjashd.ro
Compartiment Analiza Cereri si Eliberare Decizii ingrijiri la domiciliu si dispozitive medicale

TOTOIAN Doina

PLESA MACAVEI Alina 

0254-219280 + tasta 3-1

0254-219280 + tasta 3-2

secretariat@cjashd.ro
MEDIC ŞEF
Medic Sef CRIŞAN Doinel-Ioan 0254-219280 + tasta 9 medicsef@cjashd.ro
Serviciul Medical MITEA Nicolae 0254-219280 + tasta 2-3-2 medicsef@cjashd.ro
Compartiment Programe de Sanatate CRUCIN Camelia 0254-219280 + tasta 5-4 pns@cjashd.ro
Compartiment Comisii Terapeutice/Clawback COSTEA Cornelia 0254-219280 + tasta 5-3-2 acredithd@cjashd.ro