Asistenta tehnica

serviciul HELPDESK SIUI:

Incidentele se transmit la adresele de e-mail mentionate in col (2) a tabelului de mai jos, functie de regiunea de apartenenta:

Regiunea:

Județele:

Adresa de e-mail:

0

1

2

NV

BH, SM, MM, CJ, TM, AR, SJ, BN

suport.pias.nv@casan.ro

NE

BT, SV, IS, NT, VS, VN, BC

suport.pias.ne@casan.ro

Centru

HR, CV, BV, SB, PH, DB, MS, AB, HD

suport.pias.centru@casan.ro

SE

BR, GL, CT, TL, BZ, GR, CL, IL

suport.pias.se@casan.ro

SV

DJ, OT, AG, VL, TR, MH, GJ, CS

suport.pias.sv@casan.ro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAS M. București: suport@casmb.ro

CAS Ilfovsuport@casailfov.ro

CAS AOPSNAJ: helpdesk@aopsnaj.ro

 

Subiectul e-mailului trebuie sa fie de forma CAS…

Continutul e-mailului trebuie sa contina informatii, dupa caz, cum ar fi: categorie furnizor, CUI, descrierea pe scurt a problemei, printscreen eroare, samd

 

 

SESIZARE INCIDENTE  PIAS - JUDETUL HUNEDOARA

Conform adresei P7007/14.08.2019, CNAS a înființat Centre Regionale de Asistenta Tehnica-PIAS,  prin care personalul de specialitate IT de la nivelul caselor de asigurări de sănătate a fost grupat pe regiuni în vederea răspunderii cu celeritate la incidentele semnalate de furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală.

Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara a fost arondată regiunii CENTRU, împreună cu județele: HR, CV, BV, SB, PH, DB, MS, AB,  sub coordonarea județului Brașov.

În acest sens, pentru sesizarea incidentelor, furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu CAS Hunedoara au la dispoziție adresa de suport zonală: suport.pias.CENTRU@casan.ro

 

PROCEDURA DE LUCRU JUDETUL HUNEDOARA

Serviciul HELPDESK SIUI:

1. Furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractaulă cu CAS Hunedoara vor transmite incidentele legate de aplicațiile desktop SIUI-CNAS la adresa de e-mail suport.pias.CENTRU@casan.ro

Subiectul e-mailului:

- trebuie să fie de forma CAS-HD - Cod de Identitate Fiscală - Tip Asistență

(Exemplu: CAS-HD - CUI 1234567 - Medicină de familie)

Conținutul e-mailului trebuie să prezinte informații, după caz, cum ar fi:

-  Denumirea furnizorului, numărul de contract cu CAS-HD, descrierea în detaliu a problemei intâmpinate, captură de ecran eroare, telefon de contact si alte informații pe care le considerați esențiale în rezolvarea disfuncționalității apărute.

 

2. Personalul IT din cadrul CAS Hunedoara va prelucra incidentele semnalate de furnizorii de servicii medicale aflați in relație contractuală cu CAS Hunedoara și va răspunde susținut de expertiza comună a Centrului Regional de Asistență Tehnică - PIAS.

Răspunsul formulat la incident, va fi transmis atât furnizorului în cauză, cât și pe adresa de suport a regiunii din care face parte.

 

3. Cazurile în care nu se găsesc soluții la nivel regional se vor comunica Comisiei Tehnice Permanente.

 

4. Incidentele care nu pot fi rezolvate la nivelul Comisiei Tehnice Permanente vor fi transmise către IT CNAS.

 

Mesajele sosite fără date de identificare vor fi  retrimise expeditorului, în funcție de conținut.

 

Serviciul HELPDESK CEAS:

Incidentele legate de CEAS (Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate) se vor transmite în continuare prin e-mail la adresa suport.ceas@casan.ro