26.01.2024 - Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara organizează examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functionarii publici de executie care indeplinesc conditiile minime de vechime, pentru functia publica de executie:

consilier clasa I,  grad profesional principal de la Compartimentul Relatii Publice, Purtator de Cuvant

Documente atasate:

 

 

12.01.2023 - Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara organizează în data de 20 februarie 2023 concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate, Achiziţii Publice

Documente atasate:

********************************************

 

11.01.2023  - Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara organizează în data de 14 februarie 2023 concursul de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu grad II – Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate, Achiziţii Publice:

Documente atasate:

********************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișiere atașate