1. După obţinerea certificatului digital de la oricare dintre furnizorii de certificate digitale acreditaţi în conditiile Legii 455/2001 privind semnătura electronică, furnizorii aflaţi în relaţie contractuală cu CAS Hunedoara vor completa cererea tip atasata.


2. Cererea, insoţita de forma fizica a certificatului digital (scanata sau orice format descarcat/primit de la furnizorul care a emis certificatul) se vor transmite în format electronic la adresa de e-mail : informatica@cjashd.ro, cu denumirea subiectului e-mailului "Actualizare date Certificat Digital";


3. Dupa înregistrarea datelor de către CAS, furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale vor primi un e-mail de confirmare;


 

Fișiere atașate

Cerere_certificat_digital.doc