Adresă:

Deva, str.1 Decembrie 1918, nr.16, CP 330018, jud.Hunedoara;

 

 

Mijloace de transport:

Transport public local Traseul nr.8 - îmbarcare Piaţa Gării, prima staţie (Barou avocaţi), debarcare la a doua staţie ( Spicul- din sensul giratoriu);

 

Telefon :

0254-219280, 0254-218921, 0254-219283, 0254-221020 - in reteaua ROMTELECOM;

0372-744820 -Premicell VODAFONE;

Telverde: 0.800.800.967 - gratuit

Fax : 0254-218911

Date de contact pe structura organizatorica a Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara:

Directie/Serviciu/Compartiment Director/Sef serviciu/Responsabil compartiment Telefon Email
DIRECTOR GENERAL
Director General DAVID Adrian Nicolae 0254-219280 + tasta 9 dirgenhd@cjashd.ro
Secretariat PLESA MACAVEI Alina 0254-219280 + tasta 9 secretariat@cjashd.ro
Serviciul Control BRÎNDA Maria 0254-219280 + tasta 5-5-1 control@cjashd.ro
Compartiment Resurse Umane, Salarizare, evaluare personal 

SEBEŞAN Simona

0254-219280 + tasta 9 rupeshd@cjashd.ro
Compartiment Tehnologia Informatiei MICLEA Alin 0254-219280 + tasta 8 informatica@cjashd.ro
Compartiment Juridic, Contencios Administrativ

ZEILER Emma

0254-219280 + tasta 6 juridic@cjashd.ro
Compartiment Relatii publice si Purtator de cuvant

Parva Carmen Nicoleta

0254-219280 + tasta 1 relpubl@cjashd.ro
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Director Economic CUMPĂNAŞU Ecaterina 0254-219280 + tasta 9 direc@cjashd.ro
Compartiment Buget, Financiar, Contabilitate STOICESCU Emilia 0254-219280 + tasta 7 contabilitatehd@cjashd.ro
Serviciul Evidenta Asigurati, Carduri si Concedii medicale BINDEA Ovidiu 0254-219280 + tasta 2-1 asigurare@cjashd.ro
Compartiment Achizitii Publice DOBOS Diana 0254-219280 + tasta 9 achizitii@cjashd.ro
DIRECŢIA RELAŢII CONTRACTUALE
Director Relatii Contractuale BRĂTILĂ Adrian-Florin 0254-219280 + tasta 9 dirrelfurniz@cjashd.ro
Serviciul Evaluare - Contractare CRISOVAN Gabriela 0254-219280 + tasta 5-2-2 contracte@cjashd.ro
Serviciul Decontare servicii medicale BASARAB Carmen 0254-219280 + tasta 5-3-4 primara@cjashd.ro
Compartiment Acorduri/Regulamente Europene, Formulare Europene MARINOIU Simona 0254-219280 + tasta 4 formulareUE@cjashd.ro
Compartiment Analiza Cereri si Eliberare Decizii ingrijiri la domiciliu si dispozitive medicale

TOTOIAN Doina

 

0254-219280 + tasta 3-1

0254-219280 + tasta 3-2

secretariat@cjashd.ro
MEDIC ŞEF
Medic Sef CRIŞAN Doinel-Ioan 0254-219280 + tasta 9 medicsef@cjashd.ro
Serviciul Medical MITEA Nicolae 0254-219280 + tasta 2-3-2 medicsef@cjashd.ro
Compartiment Programe de Sanatate CRUCIN Camelia 0254-219280 + tasta 5-4 pns@cjashd.ro
Compartiment Comisii Terapeutice/Clawback COSTEA Cornelia 0254-219280 + tasta 5-3-2 acredithd@cjashd.ro

 

Program de activitate:

Luni - Joi:  08:00 – 17:00
Vineri : 08:00 – 14:30

 

Program de lucru cu publicul:

Luni - Joi:  08:10 – 14:00
Vineri : 08:10 – 12:00