Formulare angajatori

Nr. crt. Denumire formular Explicații
1. Adeverință zile concediu medical ultimele 12 luni Adeverinta pentru eliberarea de concedii medicale

INDEMNIZATII DE ASIGURARI SOCIALE

DOCUMENTE NECESARE IN VEDEREA ASIGURARII PENTRU CONCEDII MEDICALE SI INDEMNIZATII DE ASIGURARI SOCIALE

Conform art. 1, alin (2) din OUG 158/2005, cu modificările și completările ulterioare, se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru a beneficia de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la alin (1) – salariați sau persoane ce realizează venituri asimiliate salariaților, pe bază de contract de asigurare pentru concedii și indemnziații.

Dreptul la concedii și indemnziații de asigurări sociale de sănătate este condiționat de plata unei contribuții pentru asigurare pentru concedii și indemnziații în cota de 1% aplicată asupra venitului lunar ales înscris în contractul de asigurare, care se face venit la bugetul FNUASS.

Pentru a încheia Contract de asigurare la concedii și indemnziații de asigurări sociale de sănătate persoanele trebuie să se prezinte la Casa de Asigurări de Sănătate cu următoarele documente:

 - Declarație Unică și recipisă depunere Declarație Unică

- Copie după actul de înregistrare (CUI)

- Carte de identitate (original+copie Xerox)

- Procură/Împuternicire în cazul în care se încheie contract pentru altă persoană

Contractul de asigurare la concedii și indemnziații de asigurări sociale de sănătate se încheie între persoana asigurată și casa de asigurări de sănătate pe o perioada determinată/nedeterminată la un venit ales de către asigurat ce nu ține cont de veniturile impozabile realizate. Valoarea venitului este cuprinsă între valoarea salariului minim pe economie și plafonul maxim de 12 salarii minime pe economie. Contractul de asigurare nu se încheie retroactiv și produce efecte exclusiv de la data înregistrării conform art. 6, alin (6) din OUG 158/2005, cu modificările și completările ulterioare. Orice modificare a contractului se face prin act aditional reglementat de Ordinul 15/1311/2018/2017.

Dreptul al concedii medicale decontate de către Casa de asigurări de sănătate este condiționat de asigurarea la concedii și indemnziații de asigurări sociale de sănătate și de îndeplinirea stagiului minim de cotizare de 6 luni în ultimele 12 luni anterioare lunii concediului medical conform art. 7 din OUG 158/2005, cu modificările și completările ulterioare.