Precizari privind transmiterea electronica a documentelor pentru contractare

Informam furnizorii de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale ca au obligatia de a raporta electronic documentele necesare incheierii contractului, semnate electronic cu certificatul digital calificat a reprezentantului legal.