In conformitate cu Ordinul 106/32/18.02.2015 al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor naționale de evaluare si a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum şi a metodologiei cadru de evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, in cazul in care decizia de evaluare va expira, aveti obligatia de a depuna la sediul CAS Hunedoara, un dosar cu documentele specificate mai jos si anexele corespunzatoare activitatii medicale pe care o desfasurati.

Documentele vor fi insotite de un opis, iar copiile vor fi conforme cu originalul.

Documentele pot fi trimise pe adresa de e-mail evaluare@cjashd.ro cu semnatura electronica pe fiecare document in parte.

Fișiere atașate

EVALUARE SERV CONEXE PENTRU PERSOANE CU TULBURARI DIN SPECTRUL AUTIST.doc EVALUARE DISPOZITIVE MEDICALE-COMERCIALIZARE.doc EVALUARE FARMACII+OFICINE.doc EVALUARE FURNIZORI PARACLINICE LABORATOR.doc EVALUARE MEDICINA DENTARA.doc EVALUARE MEDICINA PRIMARA-AMBULATORIU SPEC.CLINICE-RECUPERARE-CENTRE MULTIFUNCTIONALE.doc