Condiţiile privind prescrierile limitate ale medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 şi codurile de restricţie ale acestora sunt prevăzute prin protocoale terapeutice.
 Protocoalele terapeutice constituie baza de prescriere şi monitorizare a medicamentelor care se acordă asiguraţilor pe bază de prescripţie medicală eliberată de medicii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătatate.

Respectarea schemelor terapeutice stabilite conform protocoalelor terapeutice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 este obligatorie pentru medicii aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

 

Nr.crt. Denumire Ordin privind protocoalele terapeutice
1. Ordin 1301-500/iulie 2008 (anexe)
2. Ordin 536/august 2013 
3. Ordin 361-238/aprilie 2014
4. Ordin 773-484/iulie 2014
5. Ordin 275-162/martie 2015
6. Ordin 968 din 30.07.2015
7. Ordin 1379 din 04.11.2015
8. ORDIN nr 1301/500/2008 - PROTOCOALE TERAPEUTICE - forma consolidata la 06.02.2017
9. ORDIN nr 192 din 28.02.2017
10. Lista protocoalelor terapeutice actualizate prin Ordin MS-CNAS 192-142 martie 2017
11. Lista protocoalelor  terapeutice cu modificarile si completarile ulterioare - aprile 2017
12. Lista protocoalelor terapeutice actualizate prin Ordinul MS-CNAS nr 618_405-2017- 31.05.2017
13. Ordin nr. 1301/500/2008 forma actualizata pana la 30.05.2017
13. Lista protocoalelor terapeutice actualizate prin Ordinul MS/CNAS nr. 846/818/2017 de modificare si completare a Anexei nr.1 la Ordinul MS/CNAS nr.1301/500/2008
14. LISTA PROTOCOALELOR TERAPEUTICE APROBATE PRIN ORDINUL MS/CNAS NR 1301/500/2008 CU MODIFICARILE SI
COMPLETARILE ULTERIOARE ‐ actualizate la 16.11.2017
15. LISTA PROTOCOALELOR TERAPEUTICE APROBATE PRIN ORDINUL MS/CNAS NR 1301/500/2008 CU MODIFICARILE SI
COMPLETARILE ULTERIOARE ‐ actualizate la 03.09.2018
16. LISTA PROTOCOALELOR TERAPEUTICE APROBATE PRIN ORDINUL MS/CNAS NR 1301/500/2008 CU MODIFICARILE SI
COMPLETARILE ULTERIOARE ‐ actualizate decembrie 2019
17. LISTA PROTOCOALELOR TERAPEUTICE APROBATE PRIN ORDINUL MS/CNAS NR 1301/500/2008 CU MODIFICARILE SI
COMPLETARILE ULTERIOARE ‐ actualizate mai 2020
18. LISTA PROTOCOALELOR TERAPEUTICE APROBATE PRIN ORDINUL MS/CNAS NR 1301/500/2008 CU MODIFICARILE SI
COMPLETARILE ULTERIOARE ‐ actualizate mai 2021
19. LISTA PROTOCOALELOR TERAPEUTICE APROBATE PRIN ORDINUL MS/CNAS NR 1301/500/2008 CU MODIFICARILE SI
COMPLETARILE ULTERIOARE ‐ actualizate iulie 2021
20. LISTA PROTOCOALELOR TERAPEUTICE APROBATE PRIN ORDINUL MS/CNAS NR 1301/500/2008 CU MODIFICARILE SI
COMPLETARILE ULTERIOARE ‐ actualizate martie 2022
21. LISTA PROTOCOALELOR TERAPEUTICE APROBATE PRIN ORDINUL MS/CNAS NR 1301/500/2008 CU MODIFICARILE SI
COMPLETARILE ULTERIOARE ‐ actualizate APRILIE 2022
22. LISTA PROTOCOALELOR TERAPEUTICE APROBATE PRIN ORDINUL MS/CNAS NR 1301/500/2008 CU MODIFICARILE SI
COMPLETARILE ULTERIOARE ‐ actualizate IUNIE 2022
23. LISTA PROTOCOALELOR TERAPEUTICE APROBATE PRIN ORDINUL MS/CNAS NR 1301/500/2008 CU MODIFICARILE SI
COMPLETARILE ULTERIOARE ‐ actualizate IULIE 2022
24. LISTA PROTOCOALELOR TERAPEUTICE APROBATE PRIN ORDINUL MS/CNAS NR 1301/500/2008 CU MODIFICARILE SI
COMPLETARILE ULTERIOARE ‐ actualizate AUGUST 2022
25. LISTA PROTOCOALELOR TERAPEUTICE APROBATE PRIN ORDINUL MS/CNAS NR 1301/500/2008 CU MODIFICARILE SI
COMPLETARILE ULTERIOARE ‐ actualizate DECEMBRIE 2022
26. Lista protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr 564/499/2021, cu modificarile si completarile ulterioare - actualizate martie 2023
27. Lista protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr 564/499/2021, cu modificarile si completarile ulterioare - actualizate iunie 2023
27. Lista protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr 564/499/2021, cu modificarile si completarile ulterioare - actualizate septembrie 2023