pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectarii criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)^1, (**)^1? si (**)^1ß in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si a metodologiei de transmitere a acestora in platforma informatica din asigurarile de sanatate


EMITENT:     CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 28 aprilie 2017
Data intrarii in vigoare : 28 aprilie 201

 

Fișiere atașate

Formulare specifice -Ordin 310_27.04.2017.pdf