A fost publicat în MO partea I nr. 697 și 697 bis din 14.07.2021 Ordinul MS/CNAS nr. 1098/647/2021 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, și a normelor metodologice privind implementarea acestora.

         Pe site-ul CNAS în secțiunea „Informații pentru furnizori - Medicamente - Protocoale terapeutice” au fost postate protocoale aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 1098/647/2021 respectiv un numar de 35 protocoale terapeutice.

        Totodată, în PIAS se regăsesc schemele terapeutice noi aferente formularelor L034K, L040M și L)44L, pentru medicamentele (DCI) nou incluse condiționat în sublista C secțiunea C1 din HG nr. 720/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Tofacitinib (Xeljanz) (schema L034K-S13), Tofacitinib (Xeljanz) (schema L040M-S18) și Apremilastum (Otezla)  (schema L044K-S20).

        În vederea prescrierii acestor medicamente, furnizorii de servicii medicale au obligația de a-și actualiza nomenclatoarele din SIUI.

 

Fișiere atașate

Ordin 1098_647_2021 Monitorul Oficial Partea I nr. 697.pdf Monitorul Oficial Partea I nr. 697Bis.pdf