In vederea recuperării celor 8 1/2 ore de muncă aferente datei de 02.05.2024 - stabilită ca zi liberă prin HG nr. 1307/2023 , programul de lucru al CAS Dolj se va desfasura in perioada 20.05-29.05.2024 astfel: