In MO al romaniei partea I nr. 474 si 474 bis din 06.05.2021 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr.564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora.

Prin acest act normativ se introduc noutăți privind protocoalele terapeutice.

 

Fișiere atașate

Ordin nr. 564_499 din 06.05.2021.pdf Anexa - Lista DCI-urilor prevazute in protocoalele terapeutice.pdf