Protocoale terapeutice aprobate prin Ordin MS/CNAS, actualizate la zi  
 

In MO al romaniei partea I nr. 840 si 840 bis din 02.09.2021 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 1667/813/2021 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora.

Prin acest act normativ se introduc următoarele noutăți privind protocoalele terapeutice.