Protocoale terapeutice aprobate prin Ordin MS/CNAS, actualizate la zi  

 

In MO al Romaniei partea I nr. 541 si 541 bis din 02.06.2022 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 1462/347/2022 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora.

 

Pe site-ul CNAS: https://cnas.ro, în secțiunea "informatii pentru furnizori - protocoale terapeutice"  au fost postate protocoalele aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 1462/347/2022, respectiv un număr de 24 protocoale.