Având în vedere prevederile:

 

 

vă aducem la cunoştiinţă beneficiile aduse pacienţilor pe aria terapeutică oncologie, susţinute în mod gratuit de către deţinătorul de autorizaţie de punere pe piaţă, pe perioada de 12 luni de valabilitate a contractului cost-volum mai sus menţionat (teste de diagnosticare şi monitorizare cu semnificaţie prognostică) pentru medicamentele IMFINZI 50 mg/ml -120 mg şi IMFINZI 50 mg/ml - 500 mg (DCI: DURVALUMABUM), respectiv susţinerea de către compania ASTRAZENECA AB a:

• testării pentru determinarea expresiei biomarkerului PD-L1 (din ţesutul tumoral) la toţi pacienţii cu cancer bronhopulmonar, altul decât cel cu celule mici, diagnosticaţi în stadiul III, astfel încât pacienţii să fie diagnosticaţi corect şi la timp.

OBSERVAŢIE: Testările paraclinice sunt recomandate doar de medicii curanţi, pentru pacienţii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru includere în tratament, conform protocolului terapeutic specific L01XC28.