Începând cu luna mai 2024 intră în vigoare contractele cost-volum-rezultat încheiate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate cu deținătorii de autorizație de punere pe piață, pentru terapia cu medicamente cu acțiune antivirală directă (interferon-free) destinate tratamentului hepatitei cronice C și cirozei hepatice C pentru:
-  pacienții adulti, naivi sau experimentați la tratamentul cu interferon
- pacienții  copii și adolescenți cu vârsta cuprinsă între 3  și <18 ani, naivi sau experimentați la tratamentul cu interferon.

Pe site-ul CNAS au fost publicate informații referitoare la noile tratamente fără interferon, astfel:

  1. Scrisoare către asigurat
  2. Declarația de consimțământ pentru tratament
  3. Angajament privind calitatea de asigurat –pacienți adulți
  4. Lista laboratoarelor partenere.
  1. Scrisoare către medicul curant
  2. Declarația de consirnțământ pentru tratament
  3. Fișa de evaluare rezultat medical 2024
  4. Înștiințare privind întreruperea tratamentului antiviral/ imposibilitatea realizării evaluării rezultatului medical 2024

NOTĂ

Precizăm că în  SIUI au fost create noile scheme de tratament pentru medicamentele cu acțiune antivirală directă, respectiv:

J05AP.24-G4-E și J05AP.24-G7-E  (pentru Epclusa)

J05AP.24-G4-M și J05AP.24-G7-M  (pentru Maviret)

În vederea prescrierii acestor medicamente, furnizorii de servicii medicale au obligația actualizării nomenclatoarelor SIUI.

 

Cu privire la noile contracte cost-volum-rezultat se fac umătoarele PRECIZĂRI