Toţi medicii de familie aflaţi în relaţie contractuală cu CAS Dolj sunt desemnaţi ca, pe baza scrisorii medicale, să poată continua, cu medicamente ADO, tratamentul specific bolnavilor cu diabet zaharat, conform art. 31 din Ordinul nr. 185/30.03.2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016.