În contextul actual privind conflictul dintre Rusia și Ucraina, pentru clarificarea aspectelor legate de posibilitățile privind accesul la asistență medicală pe teritoriul României a cetățenilor străini și apatrizilor care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intră pe teritoriul României, facem următoarele precizări:

 

1. Potrivit art.1, alin(4) din OUG nr.15/27.02.2022 cetățenii străini (inclusiv cetățenii ucrainieni) sau apatrizii care provin din zona conflictului armat din Ucraina și  intră pe teritoriul României din Ucraina, în condiții legale și care nu solicită o formă de protecție, potrivit Legii nr.122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de aceleași servicii medicale ca și asigurații români, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și de medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale și serviciile cuprinse în programe naționale de sănătate curative.
 

2. Conform art.17, alin.(1) din Legea nr.122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare, cetățenii străini care intră pe teritoriul Romîniei și care solicită o formă de protecție internațională în România, au dreptul de a primi gratuit asistență medicală primară și tratament corespunzător, asistență medicală spitalicească de urgență, precum și asistență medicală și tratament gratuit în cazul bolilor acute sau cronice care îi pun viața în pericol iminent, prin sistemul de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat și dreptul de a fi inclus în programele naționale de sănătate publică ce au drept prevenirea, supravegherea și controlul bolilor transmisibile, în situațiile de risc epidemiologic, respectiv dreptul de a primi asistență medicală adecvată pe durata procedurii de azil.

 

        Cetățenilor ucrainieni care intră pe teritoriul României, în condiții legale, li se acordă asistență și îngrijire medicală în condițiile prevăzute pentru cetățenii români, potrivit art.8, pct.1 din Convenția care reglementează relațiile dintre România și Ucraina, România și Federația Rusă, precum și în relația România și Republica Armenia, în calitate de state succesoare ale URSS.

          Cetățenii străini (inclusiv cetățenii ucrainieni) sau apatrizii, aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina, vor beneficia de asistență medicală, medicamente și dispozitive medicale de la furnizori în baza documentului de trecere a frontierei de stat, valabil, prevăzut în Anexa din Ordinul ministrului afacerilor externe nr.1124/2015 privind lista documentelor de trecere a frontierei de stat acceptate de statul roman, cu modificările și completările ulterioare, o copie a acestui document păstrându-se la furnizor. 

          Potrivit Ordinului MAE nr. 1.124/2015 documentele de trecere a frontierei de stat acceptate de statul roman sunt: pasaportul simplu, pasaportul diplomatic, pasaportul de serviciu, documentul de calatorie pentru minor (Travel document for a child), certificatul de întoarcere (Certificate for return), legitimație de navigator dunarean emisă de structurile Comisiei Dunării, carnet de marinar recunoscut numai dacă se face dovada înscrierii în jurnalul de bord (din document trebuie să reiasă cetățenia ucraineană), certificat de calatorie în străinatate pentru apatrizi (Certificate of a stateless person for travel abroad) DC 1951.

       Totodată, precizăm faptul că pentru serviciile medicale, materialele sanitare, medicamentele, dispozitivele medicale acordate persoanelor beneficiare ale OUG nr.15 furnizorii vor păstra o copie a documentului și vor întocmi evidențe distincte pentru serviciile acordate acestor categorii de persoane.