Avand in vedere adresa CNAS nr. P2914/31.03.2015 si pentru asigurarea continuitatii acordarii asistentei medicale va aducem la cunostinta ca pentru luna aprilie 2015 CAS Dolj va incheia acte aditionale la contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale pentru anul 2014.

Conditiile acordarii asistentei medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute in actele normative in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale ( H.G. nr. 400/2014 cu modificarile si completarile ulterioare si Normele metodologice de aplicare in anul 2015 a acesteia).

Furnizorii de servicii medicale trebuie sa preia fisierul personalizat online (pentru valabilitatea contractului+servicii contractate) si nomenclatoarele generale offline (se pot descarca de pe site-ul CAS Dolj www.casan.ro/casdj din:

Informatii pentru furnizori - SIUI - Intefete SIUI - Nomenclatoare SIUI

http://www.casan.ro/casdj/page/nomenclatoare-siui.html

Avand in vedere prevederile legislative mentionate in HG nr 205/2015 privind transmiterea documentelor solicitate la contractare in format electronic asumate prin semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal, va aducem la cunostinta modalitatea de transmitere a acestora :