Avînd în vedere faptul că:

 

- la data de 31.05.2022, a încetat valabilitatea contractului cost-volum pe aria terapeutică cardiologie pentru medicamentul DCI COMBINAȚII SACUBITRIL+VALSARTAN (ENTRESTO), pentru indicația:

 

tratamentul insuficienței cardiace simptomatice cronice, cu fracție de ejecție redusă, la pacienții adulți care vizează pacienți simptomatici, cu fracție de ejecție ≤ 40% , cu NT-pro-BNP crescut, în ciuda tratamentului optimal cu inhibitori ai enzimei de conversie sau sartani, beta-blocante și antialdosteronice

 

- până la data prezentei, Comisia de specialitate a Ministerului Sănătății nu a comunicat numărul reevaluat al pacienților eligibili în vederea inițierii procesului de reluare a negocierii, în conformitate cu prevederile Ordinului MS/CNAS nr. 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere și monitorizare a modului de implementare și derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat cu modificările și completările ulterioare

 

precizăm faptul că, până la reluarea și finalizarea procesului de negociere și încheiere a unui nou contract cost-volum pe indicația mai sus menționată, vor beneficia de tratament doar pacienții deja incluși în tratament până la data de 31.05.2022, inclusiv.

 

Pentru pacienții diagnosticați după data de 31.05.2022, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, conform legii, pentru inițierea tratamentului cu DCI - COMBINAȚII 
SACUBITRIL + VALSARTAN (ENTRESTO) pentru indicația mai sus menționată, includerea în tratament se va realiza numai după intrarea în vigoare a unui nou contract cost-volum.