La data de 30 noiembrie 2016 inceteaza contractele cost-volum pe aria terapeutica oncologie pentru moleculele Abirateronum, Crizotinibum,Dabrafenibum,Pazopanibum.

          In cursul lunii noiembrie 2016,CNAS va relua procesul de negociere pa aria terapeutica oncologie.