A fost publicat Ordinul 234/21.04.2022 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative in Monitorul Oficial nr. 409/ 28.04.2022 si 409 bis / 28.04.2022.

 

Fișiere atașate

Monitorul Oficial Partea I nr. 409Bis.pdf