Vă informăm că pentru pentru acordarea de servicii medicale / prescriere medicamente pentru pacienții proveniți din Ucraina și din zona de conflict (pacienți ce ce beneficiază de prevederile OUG nr. 15/2022)

 

NU mai este necesară introducerea formularelor terapeutice.


Se introduc inregistrarile pur si simplu.