Începând cu data de 01.04.2021, ca urmare a modificarilor legislative, farmaciile vor  eliberarea catre asigurați medicamentele din prescripțiile medicale chiar dacă medicul care a emis prescripția nu este în relație contractuală cu aceiași casă de asigurari de sănatate cu care se afla în relație contractuală farmacia.  Exceptia de la regulă va fi pentru rețetele de tip cost volum rezultat. Rețetele  de tip cost volum rezultat se vor elibera în continuare doar la farmaciile în contract cu același casă de asigurări de sănătate cu medicul prescriptor.

Specificatii tehnice

  1. Cererile catre SIPE vor avea aceeasi definitie ca si in prezent. Schemele de validare – nu au modificari.

Atat in sistemul PIAS cat si in aplicațiile desktop, se va considera pentru orice entitate de reteta, CAS-Prescriere, ca fiind substringul obtinut din seria retetei, astfel:

If length(prescriptions.serialCode) = 5 then

casPrescriere = substr(prescriptions.serialCode, 2, 1)      -- B,  <InsuranceHouses.code>=CAS-B

if length(serialCode) = 6 then

                casPrescriere = substr(prescriptions.serialCode, 2, 2)

                if casPrescriere = AO                                                                      -- AO,  <InsuranceHouses.code>=AOPSNAJ

                else casPrescriere = identificatorul de cod judet                                -- XX,  <InsuranceHouses.code> = CAS-XX

Asadar implementarea are loc in system fara a fi necesara suplimentarea si transmiterea parametrilor de identificare reteta.

Distinctia intre CAS-Eliberare si CAS-Prescriere, se face in interiorul fiecarei aplicatii, SIPE sau DSK.

  1. Fisierul de Export Nomenclatoare - nu are modificari (din punct de vedere structura sau continut). Se vor exporta ca si in present, elementele aferente contractelor medicilor prescriptori: < Physicians> si < PhysicianSpecialities>.
  2. Sunt eliminate dupa data implementarii, si sunt mentinute inainte de data implementarii, regulile de validare:

  În aplicatiile desktop DSK - Eliberare pentru:

o          < prescriptions.physicianStencil> si < Physician.stencil>

Nu se mai face validarea medicului prescriptor de pe reteta eliberata, cu medicii prescriptori din Fisierul de export nomenclatoare.

 În SIPE/SIUI pentru:

o          CAS-Eliberare <request.insuranceHouse> si casPrescriere.

Nu se mai face validarea intre CAS eliberare din cererea catre SIPE si CAS prescriere reteta.

Exceptia de la regula va fi pentru retetele de tip < prescriptions.prescriptionType>=ER (Cost Volum Rezultat). Retetele ER se vor elibera in acelasi CAS in care au fost prescrise.