Incepand cu data 01.03.2023,  se modifica Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în ,,Programul naţional de diabet zaharat”, conform Ordin nr. 91/2023 (M.O. 157/23.02.2023) pentru modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013.

 

Acestea se regasesc in SIUI in Nomenclatorul PNS,  valabil din 01.03.2023.

 

Fișiere atașate

Extras MO Partea I nr. 157 pg.9-15.pdf