CAS Dolj anunţă deschiderea sesiunii de contractare, pentru anul 2021, cu furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, conform HGR nr. 696/2021, precum şi cu furnizorii de medicamente şi a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative, care nu se află în relaţie contractuală cu CAS Dolj, conform HGR nr. 155/2017, cu modificările și completările ulterioare.

           Furnizorii interesaţi vor transmite/depune  la CAS Dolj documentele necesare contractării, în perioada 9-13 iulie 2021. Data limită pentru finalizarea procesului de contractare şi semnare a contractelor  este 31.07.2021.

            Informaţii detaliate pot fi vizualizate pe site-ul cas.cnas.ro/casdj-Informații pentru furnizori-Furnizori de servicii medicale

 

CALENDAR CONTRACTARE  2021

1.Depunerea cererilor însoțite de documentele prevăzute în actele normative în vigoare, necesare încheierii și negocierii contractelor pe domenii de asistență medicală-

2. Afișarea listei cu furnizorii respinși la contractare:

3. Termenul limită de depunere a contestațiilor:

4. Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor:

Data limită pentru finalizarea procesului de contractare și semnare a contractelor 31.07.2021

 

MENȚIUNI:

  1. În cazul în care furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale depun cererile însoțite de documentele prevăzute în actele normative în vigoare, necesare încheierii și negocierii contractelor, la alte termene decât cele comunicate mai sus și nu participă la negocierea și încheierea contractelor în termenele stabilite de către CAS Dolj, furnizorii respectivi nu vor mai desfașura activitate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate până la termenul următor de contractare.
  2. Informații detaliate privind contractarea, precum și documentele necesare, pe tipuri de asistență medicală, pot fi vizualizate pe site-ul cas.cnas.ro/casdj – Informații pentru furnizori – Furnizori de servicii medicale.
  3. Furnizorii interesați sunt rugați să acceseze permanent site-ul CAS Dolj pentru a beneficia de toate informațiile necesare, ce vor fi actualizate zilnic; tot aici vor fi comunicate și datele la care vor avea loc eventuale întâlniri cu reprezentanții furnizorilor, în funcție de specificul fiecărui domeniu de asistență medicală.