CALENDAR CONTRACTARE 2015

 1. Depunerea cererilor insotite de documentele prevazute in actele normative in vigoare, necesare incheierii si negocierii contractelor pe domenii de asistenta
  • perioada 08 aprilie -15 aprilie 2015, in intervalul orar aferent programului normal de activitate al institutiei;
 2. Afisarea listei cu furnizorii respinsi la contractare
  • 16 aprilie 2015
  • afisarea se va face la sediul CAS Dolj si pe site-ul www.casan.ro/casdj
 3. Termenul limita de depunere a contestatiilor:
  • 17 aprilie 2015, ora 16.30
  • contestatiile se depun in scris la sediul CAS Dolj din strada 1 Decembrie 1918, nr 8, Craiova, judetul Dolj
 4. Afisarea rezultatelor privind solutionarea contestatiilor
  • 17 aprilie 2015
  • afisarea se va face la sediul CAS Dolj si pe site-ul www.casan.ro/casdj
 5. Negocierea contractelor si a clauzelor contractuale

Data limita pentru finalizarea procesului de contractare si semnarea contractelor

27.04.2015

 

MENTIUNI:

 

 1. In cazul in care furnizorii de servicii medicale, medicamente si unele materiale sanitare si de dispozitive medicale depun/transmit cererile insotite de documentele prevazute in actele normative in vigoare, necesare incheierii si negocierii contractelor, la alte termene decat cele comunicate mai sus si nu participa la negocierea si incheierea contractelor in termenele stabilite de catre CAS Dolj, furnizorii respectivi nu vor mai desfasura activitate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate pana la termenul urmator de contractare.
 2. Informatii detaliate privind contractarea, precum si documentele necesare, pe tipuri de asistenta medicala, pot fi vizualizate pe site-ul www.casan.ro/casdj
 3. Furnizorii interesati sunt rugati sa acceseze permanent site-ul CAS Dolj pentru a beneficia de toate informatiile necesare, ce vor fi actualizate zilnic; tot aici vor fi comunicate si datele la care vor avea loc eventuale intalniri cu reprezentantii furnizorilor, in functie de specificul fiecarui domeniu de asistenta medicala.