Vă aducem la cunoştintă că începând cu data de 01.10.2016 încetează contractul de furnizare servicii medicale din asistenţa medicala primară nr. 2259/2016 încheiat între CAS Dolj cu CMI dr. Tabazeh Hamdi S A din Bailesti.

În aceste conditii, CAS Dolj aduce la cunoştinţa persoanelor înscrise pe listele acestui medic de familie posibilitatea de a opta pentru înscrierea pe listele altor medici de familie aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

Lista medicilor de familie aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, precum şi a cabinetelor medicale în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, inclusiv datele de contact ale acestora  se găseşte în secţiunea: Furnizori de servicii medicale / Medici de familie / Listă cabinete MF de pe site-ul CAS Dolj.