ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

 

 

          Având în vedere prevederile H.G.R nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022 și dispozițiile Ordinului MS/CNAS nr. 1068/627/2021,  vă adresăm invitatia de a participa la o ședință de lucru privind derularea relației contractuale cu CAS Dolj, ce va avea loc în sistem de videoconferinta, utilizand aplicatia ZOOM, conform următorului calendar:

Nr. crt.

Tipuri de furnizori de servicii medicale

Data întâlnirii

Ora

1.

Furnizori de servicii medicale în asistența medicală primara

07.12.2022

10:00

2.

Furnizori de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice

07.12.2022

11:00

3.

Furnizori de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament

07.12.2022

11:00

4.

Furnizori de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină dentară

07.12.2022

12:00

5.

Furnizori de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice

07.12.2022

13:00

6.

Furnizori de servicii medicale în unităţi sanitare publice cu paturi

09.12.2022

12:00

7.

Furnizori de servicii medicale în unităţi sanitare private cu paturi

09.12.2022

11:00

8.

Furnizori de consultaţiile de urgenţă la domiciliu şi activităţile de transport sanitar neasistat

08.12.2022

10:00

9.

Furnizori de servicii de îngrijiri la domiciliu

08.12.2022

11:00

10.

Furnizorii de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

08.12.2022

12:00

11.

Furnizori de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu

08.12.2022

13:00

 

La întâlnire au fost invitați să participe și reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Dolj.

Detaliile privind modalitatea de conectare urmează să le primiți în timp util pe adresa de email oficială, pe care o utilizați în relația cu instituția noastră și /sau pe grupul de WhatsApp.

 

Conducerea CAS Dolj