Vă informam că în Monitorul Oficial  nr. 1097 din 15 noiembrie 2022 a fost publicat Ordinul MS/CNAS  Nr. 3335/868/2022 pentru modificarea anexelor nr. 38, 39, 39 B, 39 C, 39 D şi 40 la Ordinul MS/CNAS nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022.

     Modificările legale vizează dispozitivele de protezare în domeniul O.R.L. și echipamentele pentru oxigenoterapie, ventilaţie noninvazivă şi suport de presiune pozitivă continuă CPAP/BPAP.

 

Fișiere atașate

Extras MO Partea I nr. 1097.pdf