Pentru a contribui la succesul proiectului PAL-PLAN și a asigura resursa umană necesară implementării și derularii Programului Național de Îngrijiri Paliative, Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar din cadrul Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București (SNSPMPDSB) desfășoară mai multe cicluri de programe de pregătire specifice.

 

Astfel, SNSPMPDSB derulează în prezent:

 

  • Curs adresat medicilor care doresc să dobândească atestatul de studii complementare în îngrijiri paliative, cu durata de 18 luni. Pentru pregătirea medicilor ce vor putea ulterior să acceseze Programul Național de Îngrijiri Paliative prin unitățile sanitare care optează pentru intrarea în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate. Următoarea serie de cursuri pentru obținerea atestatului de studii complementare de îngrijiri paliative, se organizează începând cu toamna anului 2022:

 

Durata:             18 luni, 16 module (8 teorie, 4 practica supervizata) 

Taxa de curs:    este stabilita de SNSPMPSB

Înscrieri:            În vara premergătoare începerii fiecărei serii de cursuri

Detalii:              http://www.snspms.ro/ro/domenii-de-activitate/2018-05-21-08-43-45

 

  • Curs adresat asistenților medicali care doresc să dobândească pregătire specializată în îngrijiri paliative, având în vedere faprul că pentru constituirea echipelor de îngrijiri paliative la domiciliu, a echipelor mobile de spital, precum și pentru asigurarea serviciilor în ambulatoriul clinic de specialitate și pe secțiile/compartimentele de îngrijiri paliative din spital este necesar ca întregul personal să aibă cunoștințe specializate de îngrijiri paliative.

 

Durata:              5 luni, 20 module (5 teorie, 12 practică, 3 practică cu portofoliu)

Taxa de curs:   este stabilita de SNSPMPSB

Înscrieri:           permanent, cursurile se programează pe măsura întrunirii numărului de participanți

Detalii:               http://www.snspms.ro/ro/domenii-de-activitate/2018-05-21-08-43-45

 

Facem precizarea că ceilalți specialiști din interdisciplinara de îngrijiri paliative (asistenti sociali, psihologi, terapeuți, clerici, alt personal) au posibilitatea de a urma un curs multidisciplinar de îngrijiri paliative (cu durata de 60 ore) organizat de către Fundația Hospice Casa Speranței.

 

Durata:            9 lntalniri (27 ore) săptămânale online cu durata a câte 3 ore, și studiu individual

   (33 ore) pentru parcurgerea materialelor de curs

Taxa de curs:  600 lei

Înscrieri:          permanent: cursurile se programează pe măsura intrunirii numărului de participanți pe

                          site-ul: https://www.studiipaliative.ro/educatie/echipa_interdisciplinara/program-60ore/

   În prezent sunt active înscrierile pentru Seria 12 septembrie - 25 noiembrie 2022 și

   Seria 26 septembrie - 16 decembrie 2022

 

 

Totodată, Universitatea Transilvania Brasov, Facultatea de Medicină, organizează un Program de studii masterale în îngrijiri paliative "Managementul și strategiile îngrijirilor paliative" cu durata de 2 ani.

 

Înscrieri:          anual, în luna septembrie

Taxa:                 8000 lei (4000 lei/an)

 

Înscrieri: Se pot înscrie medici cu drept de liberă practică, asistenți medicali cu studii superioare, asistenți sociali, psihologi, terapeuți, manageri, alte profesii implicate în îngrijirile paliative (cu studii universitare).

Medicii absolvenți ai cursurilor masterale se pot înscrie, la final, pentru susținerea examenului de echivalare a atestatului de studii complementare de îngrijiri paliative.

 

 

Casa Națională de Asigurări de Sănătate împreună cu casele de asigurări de sănătate sprijină dezvoltarea îngrijirilor paliative în Romania, îngrijiri centrate pe prevenirea și înlăturarea suferinței, prin identificarea precoce, evaluarea  și tratarea durerii și a altor probleme fizice, psiho-sociale și spirituale.