Prevederile contractelor cost - volum/2017, aduc  pacientilor pe aria terapeutica oncologie, beneficii sustinute in mod gratuit  de catre detinatorii de autorizatii de punere pe piata.