În vederea fundamentării numărului de bolnavi eligibili, a necesarului de fonduri pentru asigurarea tratamentului și a demarării proactive a procedurilor de achiziție, potrivit legii pentru derularea în bune condiții a PNS curative și asigurării accesului optim al pacienților eligibili la medicamentele care urmează a fi incluse în sublista C secțiunea C2 din anexa la HG 720/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu eliberare prin farmaciile cu circuit închis ale unităților sanitare cu paturi, vă aducem la cunostință lista acestor medicamente, ce poate fi consultată aici.