Având în vedere că în ultima perioadă autoritățile române competente, eliberează permise de ședere pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina, alocându-le totodată și coduri numerice personale, Casa Națională  de Asigurări de Sănătate a dezvoltat aplicația destinată generării numerelor unice temporare de identificare, adăugând și posibilitatea introducerii codurilor numerice personale înscrise în permisele de  ședere.

         Urmare a acestei dezvoltări, vă informăm că pentru codurile numerice personale înregistrate în aplicație,  serviciile medicale  se înregistrează în același mod în care se înregistrează și serviciile cu numere unice temporare (la rubrica "persoane străine" pe codul ALTE4).