Vă reamintim că, potrivit dispoziţiilor OUG 47/2017, cu referire la modificarea şi completarea prevederilor art. V alin.1 din OG 17/2015, cu aplicabilitate de la 30 iulie 2017 a fost eliminata obligativitatea aplicării ştampilei pe declaraţii, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse de persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică la instituţiile sau autorităţile publice ori emise sau încheiate în relaţia cu instituţiile sau autorităţile publice.

         Întrucât dispoziţiile legale mai sus indicate fac referire expresă la faptul că, începând cu data de 30 iulie 2017, orice dispoziţie contrară se abrogă, pentru punerea în aplicare, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, a acestor prevederi, a fost emis Ordinul MS/CNAS nr.876/824/2017.

       Prin acest ordin comun a fost reglementat faptul că furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, precum şi furnizorii de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale şi alte asemenea acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate curative, care sunt persoane fizice, persoane juridice de drept privat sau entităţi fără personalitate juridică, nu au obligaţia de a aplica ştampila pe  declaraţii, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la casele de asigurări de sănătate ori alte documente emise sau încheiate în relaţia cu casele de asigurări de sănătate.

      Totodată menţionăm că, potrivit acestor reglementări,persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu mai au obligaţia aplicării ştampilei pe documente emise în baza următoarelor acte normative: