In  conformitate cu art. 47 alin. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul de procedura Fiscala se comunica  prin publicare pe internet pe site-ul CAS Dolj si afisare la sediul  CAS Dolj, pe o perioada de 15 de zile, incepand cu 12.01.2018 anuntul privind DECIZIILE DE IMPUNERE/DECIZIILOR PENTRU STABILIREA OBLIGATIILOR DE PLATA ACCESORII PRIVIND CONTRIBUTIA PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII, pentru un numar de 51 contribuabili, specificati in anexa la prezenta.