Prin rectificarea la ordinul președintelui CNAS 260/2022 pentru modificarea și completarea Anexei 1 la Ordinul președintelui CNAS nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin HG nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare și a metodologiei de transmitere a acestora in platforma informatică din asigurările de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr. 552/06.06.2022, se fac următoarele rectificări:

 

 

Totodata,  va aducem  la  cunostinta  ca  a  fost  introdusa in PIAS  schema  terapeutica  aferenta acestui formular, conform rectificarii Ordinului presedintelui CNAS nr. 260/05.05.2022.

In vederea prescrierii acestui medicament, furnizorii de servicii medicale au obligatia de a-si actualiza   nomenclatoarele din SIUI.