Modificare și completare formulare specifice

Prin Ordinul CNAS nr. 500/06.05.2021 a fost modificată Anexa1 la Ordinul preşedintelui CNAS nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ώ şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a fost actualizat formularul specific L01XE18.1 - Ruxolitinibum - policitemia vera. În PIAS a fost introdusă o schemă terapeutică nouă, respectiv schema L01XE27.3 pentru formularul L01XE27, pentru DCI Ibrutinibum și anume pentru indicația limfatica cronică (LLC) sau limfom limfocitic cu celule B mici (SLL), tratament compus din asocierea de medicamente: Ibrutinibum+Bendamustinum+Rituximab. În vederea prescrierii acestor medicamente, furnizorii de servicii medicale au obligația de a-și actualiza nomenclatoarele din SIUI.

 

Fișiere atașate

Ordin CNAS 500-2022.pdf