Comunicat CNAS

 

 

Pentru aplicarea în mod unitar a prevederilor legale privind eliberarea de către direcţiile de sănătate publică, respectiv a municipiului Bucureşti, a deciziilor de carantină sau izolare, precum şi eliberarea de către medicii curanţi, a certificatelor de concediu medical pentru carantină sau izolare de care beneficiază persoanele asigurate în conformitate cu prevederile:

 

 

 

I. Eliberarea deciziilor pentru izolare sau carantină de către direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti

  1. Deciziile de izolare sunt întocmite de către direcţiile de sănătate publică judeţene respectiv a municipiului Bucureşti şi trebuie transmise medicului curant NUMAI în situaţia în care persoanele infectate cu virusul SarsCov-2, REFUZĂ IZOLAREA, chiar dacă din aplicaţia informatică CoronaForms se generează automat deciziile de izolare, acestea sunt obligatorii numai pentru situaţiile menţionate.
  2. Deciziile de carantină sunt întocmite de către direcţiile de sănătate publică judeţene respectiv a municipiului Bucureşti şi trebuie transmise medicului curant în vederea eliberării certificatelor de concediu medical persoanelor asigurate pentru care a fost instituită măsura carantinării ca urmare a faptului că :

 

II. Eliberarea certificatelor de concediu medical pentru carantină sau izolare de care beneficiază persoanele asigurate

 

  1. Eliberarea certificatelor de concediu medical pentru carantină
  1. au intrat în contact direct cu cel puţin o persoană infectată cu virusul SARS-CoV-2, confirmată prin testare cu metoda RT-PCR sau teste rapide de detecţie a antigenelor SARS Cov2;
  2. au sosit din ţări şi/sau zone cu risc epidemiologie ridicat, ţări şi/sau zone stabilite de către INSP în condiţiile legii;
  3. prezentau semne şi simptome sugestive specifice conform definiţiei de caz, dar în urma investigaţiilor paraclinice specifice, nu s-a confirmat diagnosticul de boală infectocontagioasă (persoanele prevăzute la art. 8, alin. (3A1) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).

Certificatele de concediu medical pentru carantină se completează înscriindu-se codul de indemnizaţie 07, cod diagnostic 994, indiferent de locul în care a fost instituită măsura carantinei.

 

B. Eliberarea certificatelor de concediu medical pentru izolare

 

B1. Pentru persoanele asigurate infectate cu virusul SARS-CoV-2, pentru care s-a instituit măsura izolării, potrivit legii, în unităţi sanitare sau într-o locaţie alternativă ataşată unei unităţi sanitare

La externare, certificatele de concediu medical se eliberează de medicul curant din unitatea sanitară sau din locaţia alternativă ataşată acesteia, după cum urmează:

  1. In situaţia în care medicul din spital nu a eliberat concediu medical la externare, pentru perioada în care persoana asigurată este izolată la domiciliu sau la locaţia declarată de aceasta, certificatul de concediu medical se acordă pentru aceeaşi afecţiune de către medicul de familie care monitorizează starea de sănătate a persoanei prin sistemul de telemedicină sau prin consultaţii medicale la distanţă iar în certificatul de concediu medical se va înscrie codul de indemnizaţie 51 cu înscrierea numărului corespunzător bolii infectocontagioase pentru care s-a instituit izolarea prevăzut în anexa nr. 1 la HG nr. 921/2020, respectiv 24 şi înscrierea codului de diagnostic „64-alte boli cu virus, neclasate în alte locuri".
  2. In situaţia în care, la externarea din spital, dacă este necesară izolarea în continuare a pacientului la domiciliu, pe perioada stării de contagiozitate stabilită conform datelor ştiinţifice existente, în certificatul de concediu medical se va înscrie codul de indemnizaţie 51 cu înscrierea numărului corespunzător bolii infectocontagioase pentru care s-a instituit izolarea prevăzut în anexa nr. 1 la HG nr. 921/2020, respectiv 24 şi înscrierea codului de diagnostic „64-alte boli cu virus, neclasate în alte locuri".
  3. In situaţia în care, la externarea din spital, medicul consideră pacientul vindecat din punct de vedere al bolii infectocontagioase, fiind în afara perioadei de contagiozitate, dar acesta nu îşi poate relua activitatea (pacienţii care prezintă sechele post-COVID-19), în certificatul de concediu medical se va completa codul de indemnizaţie 01, cu păstrarea codului de diagnostic „64-alte boli cu virus, neclasate în alte locuri".

Medicul de familie poate prelungi concediul medical pentru situaţia de la punctul c, iar în certificatul de concediu medical se va completa codul de indemnizaţie 01, cu păstrarea codului de diagnostic „64-alte boli cu virus, neclasate în alte locuri", cu respectarea art. 20 alin.(l) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158 / 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

B2. Pentru persoanele asigurate infectate cu virusul SARS-CoV-2, pentru care s-a dispus măsura izolării în condiţiile art. 8 alin. (3^1) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la domiciliu sau la o locaţie declarată

În situaţia în care starea de sănătate a pacientului nu permite reluarea activităţii (pacienţii care prezintă sechele post-COVID-19), se va elibera concediul medical iar în certificatul de concediu medical, se va completa codul de indemnizaţie 01, cu păstrarea codului de diagnostic „64-alte boli cu virus, neclasate în alte locuri".

 

C. Începând cu data de 30 octombrie 2020, data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 921/2020, certificatele de concediu medical de care beneficiază persoanele asigurate pentru care s-a impus măsura izolării, indiferent de locul în care aceasta a fost instituită, se eliberează pe codul de indemnizaţie 51 şi poziţia 24 din listă.