CAS Dolj anunţă deschiderea sesiunii de contractare pentru anul 2019 pentru furnizorii de servicii medicale, dispozitive medicale şi medicamente  care nu se află în relaţie contractuală cu CAS Dolj.

În acest sens, furnizorii interesaţi vor depune la sediul CAS Dolj documentele necesare contractării, în perioada 01 iulie – 05 iulie 2019, între orele 9,00–15,00. Data limită pentru finalizarea procesului de contractare şi semnare a contractelor  este 31.07.2019.

Pentru furnizorii care la data de 30.06.2019 se află în relaţie contractuală cu CAS Dolj, contractele incheiate in anul 2018 se prelungesc prin acordul părţilor până la data de 31.12.2019, prin acte adiţionale.

Informaţii detaliate pot fi vizualizate pe site-ul www.casdj.ro.

 

CALENDAR CONTRACTARE 2019

 

  1. Depunerea cererilor insotite de documentele prevazute in actele normative in vigoare, necesare incheierii si negocierii contractelor pe domenii de asistenta: perioada 01 iulie - 05 iulie 2019, intre orele 09:00 - 15:00.
  2. Afisarea listei cu furnizorii respinsi la contractare: 17 iulie 2019. Afisarea se va face la sediul CAS Dolj si pe site-ul www.casan.ro/casdj/.
  3. Termenul limita de depunere a contestatiilor: 18 iulie 2019. Contestatiile se depun in scris la sediul CAS Dolj din strada 1 Decembrie 1918, nr 8, Craiova, judetul Dolj, intre orele 09:00 – 14:30.
  4. Afisarea rezultatelor privind solutionarea contestatiilor: 19 iulie 2019. Afisarea se va face la sediul CAS Dolj si pe site-ul www.casan.ro/casdj/.

Data limita pentru finalizarea procesului de contractare si semnare a contractelor 31.07.2019.

MENTIUNI:

  1. In cazul in care furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale depun cererile insotite de documentele prevazute in actele normative in vigoare, necesare incheierii si negocierii contractelor, la alte termene decat cele comunicate mai sus si nu participa la negocierea si incheierea contractelor in termenele stabilite de catre CAS Dolj, furnizorii respectivi nu vor mai desfasura activitate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate pana la termenul urmator de contractare.
  2. Informatii detaliate privind contractarea, precum si documentele necesare, pe tipuri de asistenta medicala, pot fi vizualizate pe site-ul www.casan.ro/casdj/ – Informatii pentru furnizori – Furnizori de servicii medicale.
  3. Furnizorii interesati sunt rugati sa acceseze permanent site-ul CAS Dolj pentru a beneficia de toate informatiile necesare, ce vor fi actualizate zilnic; tot aici vor fi comunicate si datele la care vor avea loc eventuale intalniri cu reprezentantii furnizorilor, in functie de specificul fiecarui domeniu de asistenta medicala.