Rambursare aferentă tratamentului în altă țară conform HG 304/2014, privind asistenta medicala transfrontaliera

Nr. crt. Denumirea formularului Explicații

 

1.

S2 Autorizaţie care vă permite accesul la servicii medicale planificate în alte ţări din UE sau AELS. Veţi avea dreptul la acelaşi tratament ca şi rezidenţii ţării respective - uneori, aceasta poate însemna că va trebui să plătiţi pe loc un procent din costuri.
2.

E 112 

(inlocuit de formularul S2)

ATESTAT PRIVIND MENTINEREA DREPTULUI LA PRESTATIILE IN CURS PENTRU ASIGURAREA DE BOALA - MATERNITATE

(in cazul adultilor)

 • Cerere
 • Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate) 
 • Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Dosar medical (copii ale documentelor medicale)
 • Raport medical (model tipizat - original)
 • Acceptul clinicii din statul membru UE unde urmeaza sa se efectueze prestatiile medicale cu precizarea obligatorie a perioadei 


(in cazul minorilor)

 • Cerere
 • Act de identitate/certificat de nastere al beneficiarului (copie si original pentru conformitate) 
 • Act de identitate pentru ambii parinti (copie si original pentru conformitate) 
 • Dovada ca figureaza pe lista unui medic de familie aflat in contract cu CAS Dolj
 • Dosar medical (copii ale documentelor medicale)
 • Raport medical (model tipizat - original)
 • Acceptul clinicii din statul membru UE unde urmeaza sa se efectueze prestatiile medicale cu precizarea obligatorie a perioadei