Plan de integritate pentru implementarea strategiei nationale anticoruptie 2021-2025

 

 

Va informam ca legislatia relevanta cu privire la procesul de monitorizare a implementarii Strategiei nationale anticoruptie 2021-2025, adoptata prin HG 1269/2021, privind aprobarea SNA 2021-2025 si a documentelor aferente acesteia, poate fi consultata accesand link-urile de mai jos:

 

1. OUG 57/2019 din 03.07.2019 privind Codul administrativ

2. Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asiguarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, preveniarea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare

3. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice

4. Legea 286/2009 din 17.07.2009 privind Codul penal - Titlul V Infractiuni de coruptie si de serviciu, cap. I - Infractiuni de coruptie

5. Legea 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

6. HG 1269/2021 privind aprobarea SNA 2021-2025 si a documentelor eferente acesteia