Nr. crt. Denumirea formularului Explicații
1. S1

Certificat care vă atestă dreptul la asistenţă medicală în ţara în care locuiţi, atunci când aceasta nu coincide cu ţara în care sunteţi asigurat. Necesar pentru lucrători transfrontalieri, pensionari, funcţionari publici şi membrii de familie aflaţi în întreţinerea acestora.

2.

E 106 

(înlocuit de formularul S1)

ATESTAT  PRIVIND DREPTUL LA PRESTATIILE IN NATURA ALE ASIGURARII DE BOALA-MATERNITATE IN CAZUL PERSOANELOR CARE ISI AU RESEDINTA INTR-UN ALT STAT DECAT STATUL COMPETENT (Lucratori salariati sau independenti si membrii familiei lor care au resedinta impreuna cu ei ; membrii ai familiei lucratorilor in situatie de somaj)

FORMULARE SI DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERARE:

 • Cerere
 • Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
 • Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Contract de munca - copie 
 • Contract de detasare - copie 
 • E 101 emis de Casa de Pensii si Asigurari Sociale
 • Dovada de resedinta
 • Dovada ca urmeaza o forma de invatamant (in cazul studentului) 
 • Dovada ca persoana respectiva nu e asigurata potrivit legislatiei statului de resedinta
 • Formularul E102 emis de Casa de Pensii si Asigurari Sociale (in cazul prelungirii)
3.

E 109

(înlocuit de formularul S1)

ATESTAT PENTRU INSCRIEREA MEMBRILOR FAMILIEI PERSOANEI ASIGURATE SI ACTUALIZAREA LISTELOR
 • Cerere
 • Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
 • Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Dovada de sedere
4.

E 120

(înlocuit de formularul S1)

ATESTAT PRIVIND DREPTURILE LA PRESTATIILE IN NATURA PENTRU SOLICITANTII DE PENSIE SI MEMBRII FAMILIEI LOR
 • Cerere
 • Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
 • Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Copie cerere pensionare inregistrata
 • Dovada de sedere
5.

E 121

(înlocuit de formularul S1)

ATESTAT PENTRU INSCRIEREA TITULARILOR DE PENSIE, A MEMBRILOR FAMILIILOR ACESTORA SI ACTUALIZAREA LISTELOR

Documente necesare pentru obtinere:
 • Cerere
 • Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
 • Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Decizie pensionare (copie)
 • Ultimul talon de pensie (copie)
 • Dovada resedinta - traducere legalizata