Asigurarea accesului la servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, în cazul unui asigurat al unui stat membru al UE/SEE/Confederatiei Elvetiene, aflat în evidenţa unei case de asigurări de sănătate (înregistrarea efectuându-se pe baza documentului de deschidere de drepturi emis de către instituţia competentă din statul membru respectiv), se face în urma accesării instrumentului electronic pus la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, constituit în baza Registrului unic de evidenţă al asiguraţilor.

 

Fișiere atașate

FORMULARE EUROPENE 2015.doc