Protocoale terapeutice, formulare specifice

Iulie 31, 2017 00:00

Prin Ordinul CNAS nr. 820/2017 a fost completat Ordinul CNAS nr. 141/2017 cu un numar de 3 noi Formulare specifice.

Vezi mai mult

Ordinul 406/2017 si Ordinul MS/CNAS 618/405/2017

Iunie 12, 2017 00:00

Ord. 406/2017 privind modificarea şi completarea Ord. CNAS nr. 141/2017 pentru aprobarea formularelor specifice si Ordinul 618/405/2017 pentru modificarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor.

Vezi mai mult

Prevederile contractelor cost - volum/2017, aduc beneficii pacientilor pe aria terapeutica oncologie

Mai 18, 2017 00:00

Prevederile contractelor cost - volum/2017, aduc pacientilor pe aria terapeutica oncologie, beneficii sustinute in mod gratuit de catre detinatorii de autorizatii de punere pe piata.

Vezi mai mult

In atentia medicilor prescriptori

Mai 08, 2017 06:35

Ordinul CNAS nr. 310/2017 completeaza Ordinul CNAS nr. 141/2017 privind Formularele specifice. Adresa CNAS nr. P2666/16.03.2017 - informare referitoare la incheierea contractului cost volum pentru DCI Dabrafenibum+ DCI Trametinibum.

Vezi mai mult

Formulare specifice

Mai 04, 2017 00:00

Formulare specifice

Vezi mai mult

Comisii teritoriale de aprobare medicamente - expirat in 2017

Mai 07, 2014 00:00

Comisii teritoriale de aprobare medicamente - expirat in 2017

Vezi mai mult