Număr Titlul Data
Ordin Nr. 71 privind aprobarea coordonatorilor naţionali şi a atribuţiilor acestora în vederea coordonării tehnice şi metodologice 2016-03-07
Ordin 1486 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016 2015-12-28
Ordin 1566-1073 ORDIN- pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/ 2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu 2015-12-23
Ordin 1476 pentru modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative 2015-12-17
Ordin 1075 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016 2015-12-04
Ordin 1024 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice ...si medicale la nivel de pacient 2015-11-27
Ordin 1058 pentru aprobarea metodologiei si a formularului de raportare lunara de catra CAS ... 2015-11-23
Ordin 1042/11.11.2015 ORDIN nr. 1042 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 2015-11-13
Ordin Nr. 963 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016 2015-10-07
Ordin Nr. 955 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 2015-10-07
Ordin Nr. 1211_943 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 ... 2015-10-02
HG. Nr. 791 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului Cadru .... 2015-09-30
Ordin Nr. 829 si Ordin Nr. 1201-828 2015-09-30
Ordin Nr. 819 pentru completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative ... 2015-09-24
Ordin nr. 564 Ordin privind modificarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 2015-08-27