ORDIN nr. 85/29/2022
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 50 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive  în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022
EMITENT:     MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 85 din 14 ianuarie 2022
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 29 din 14 ianuarie 2022
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 14 ianuarie 2022
Data intrarii in vigoare : 14 ianuarie 2022

 

 

Fișiere atașate

Ordin 85_29_2022 modif si complet anexa 50 Ordin CNAS 1068_627_2021 NM contract cadru.pdf