Ref. protocoale terapeutice

In Monitorul Oficial al României partea I nr 697 si 697 bis din 14.07.2021 a fost publicat Ordinului MS/CNAS nr 1098/647/2021 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Ordinul ministrului Sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/202l pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fară contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acorda în cadrul programelor naţionale de sănătate aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 şi a normelor metodologice privind implementarea acestora.

Pe site-ul CNAS in secţiunea "informaţii pentru furnizori - medicamente -protocoale terapeutice" au fost postate protocoale aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr 1098/647/2021 respectiv un număr de 35 protocoale terapeutice.

Totodată, in PIAS se regăsesc schemele terapeutice noi aferente formularelor L034K, L040M si L044L pentru medicamentele (DCI) nou incluse condiţionat in sublista C secţiunea CI din HG nr 720/2008, republicata, cu modificările si completările ulterioare , respectiv: Tofacitinib (Xeljanz) (schema L034K-S13), Tofacitinib (Xeljanz) (schema L040iM-SlS) si Aprerailasrum (Otezla) (schema L044L-S20).

In vederea prescrierii acestor medicamente, furnizorii de servicii medicale au obligaţia de a-şi actualiza nomenclatoarele din SIUI. 

 

 

 

 

Fișiere atașate

16.07.2021 Lista protocoalelor terapeutice IULIE 2021.pdf