Având în vedere introducerea în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, a art. 44 alin. (2) conform căruia „Contractele încheiate cu furnizorii de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale şi altele asemenea pentru anii 2015 - 2016 se prelungesc prin acte adiţionale până la încheierea noilor contracte. Suma înscrisă în actele adiţionale va fi consemnată distinct ca suma inclusă în valoarea totală în contractul pe anul 2017.

Precizăm următoarele:

 

Fișiere atașate

Anunt CAS Hunedoara - 04.04.2017 .pdf HG nr.155 din 30.03.2017.pdf